Super User

Super User

poniedziałek, 20 kwiecień 2020 12:03

Przetarg nieograniczony -  1/5.2.1_RPO/2020  

 INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY Z WYBRANYM WYKONAWCĄ:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/8eb0688f-dcdf-4ff7-909c-bd3b2462504a 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:
 

Przetarg nieograniczony 

Znak sprawy: 1/5.2.1_RPO/2020  

UWAGA!!!

Publiczne otwarcie ofert – 08 maja 2020 r. godz. 10:15, siedziba ADM Chorzów Sp. z o.o.

Osoby biorące udział uprasza się o zastosowanie środków ochrony osobistej.  Osoby bez maseczek nie będą wpuszczane na salę. Prosimy o zachowania odległości i poruszania się w wyznaczonych strefach.  W otwarciu ofert może brać udział maksymalnie jeden przedstawiciel danego Wykonawcy.

 

Przedmiot zamówienia: Roboty budowlane w zakresie usunięcia oraz utylizacji okładzin z płyt azbestowo-cementowych oraz poprawienia izolacyjności termicznej budynku mieszkalnego przy ul. Wolności 140-142 w Chorzowie  (Część 1) oraz  remontu wielorodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego  przy ul. Wolności 140-142 w Chorzowie  wraz z ociepleniem przegród zewnętrznych (Część 2).

Data ogłoszenia: 20.04.2020 r.

Termin składania ofert: do 08.05.2020 r. do godz. 10:00

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

OGŁOSZENIE:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ecc38d0f-1927-4828-a49a-c46735a7cd50

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/1c66008c-4318-4441-aeca-23bd405c5e71

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/cf7deaee-37ad-4ca7-ba3b-b310dd1a2c03

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/f26b81da-34c1-4281-a5b6-3b7245e40db5v

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA:

https://adm-chorzow.eu/images/pdf/Odpowiedzi_2020.05.06.pdf?_t=1588790762

SIWZ (aktualne):

https://adm-chorzow.eu/images/pdf/SIWZ_znak_sprawy_1_521_RPO_2020_vo_po_zmianach_20200504.pdf?_t=1588655800

REJESTR ZMIAN SIWZ:

https://adm-chorzow.eu/images/pdf/Rejestr_zmian_SIWZ_20200504.pdf?_t=1588655788

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA (w czytaj dalej):

 

 

 

 

czwartek, 05 listopad 2015 11:12

Aktualne stawki opłat

I) STAWKI OPŁAT ZA WYWÓZ ŚMIECI: 

ADM Chorzów Sp. z o.o. informuje, iż zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Chorzów nr V/42/2015 r., obowiązują nastepujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 1) Opłaty dla mieszkańców:

 - 26,90 zł brutto m-c/os. dla mieszkańców segregujących śmieci

 - 53,80 zł brutto m-c/os. dla mieszkańców, którzy nie stosują segregacji odpadów

 2) Opłaty dla przedsiębiorców:

 Opłata dla przedsiębiorców, czyli dla nieruchomości niezamieszkałych, zależy od wielkości pojemników na odpady komunalne,

ich ilości oraz częstotliwości opróżniania. O wyborze tych danych decyduje przedsiębiorca.

 

Wielkość pojemnika

Stawka za jednokrotne opróżnienie, jeżeli odpady są segregowane

Stawka za jednokrotne opróżnienie, jeżeli odpady nie są segregowane

120 lub 140 litrów

18,00 zł

27,00 zł

240 litrów

36,00 zł

43,00 zł

1100 litrów

80,00 zł

103,00 zł

7 m3

556,00 zł

720,00 zł

 Więcej informacji nt. gospodarowania odpadami komunalnymi znajdą Państwo na stronie UM pod linkiem poniżej:

 htp://www.odpady.chorzow.eu/

II) STAWKI OPŁAT ZA WODĘ I KANALIZACJĘ:

 Od 1.05.2015 r. obowiązują następujące taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie

ścieków:

- 5,95/m3 brutto - cena za dostarczaną wodę

- 8,80 m3 brutto - cena za odprowadzanie ścieków

- 14,75 m3 brutto - RAZEM WODA I KANALIZACJA

W związku z pojawiającą się coraz częściej praktyką używania przez mieszkańców butli gazowych na gaz propan-butan w budynkach mieszkalnych zasilanych w gaz ziemny przypominamy, że takie działania są niedopuszczalne i stanowią naruszenie przepisów rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej. Nieprzestrzeganie powyższego stanowi realne zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców.

 

Ponadto informujemy, iż w celu zmiany ilości osob w lokalu oraz  zaliczki na wodę należy wypełnić oświadczenie ogólne (zakładka POBIERZ) i wysłać mailowo (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) bądź dostarczyć osobiście do siedziby ADM Chorzów Sp. z o.o. Po wprowadzeniu zmian do systemu, nasi pracownicy wygenerują nowy aneks dot. opłat i prześlą go Państwu drogą pocztową bądź wręczą osobiscie. Dodatkowo informujemy, że w przypadku, gdy lokal nie jest zamieszkiwany minimalna zaliczka na wodę w czynszu to 1m3. Natomiast, kiedy zamieszkuje jedna osoba minimalna zaliczka wynosi 2m3.

Istnieje możliwość dokonania ww. zmian również przez pełnomocników wyłącznie w razie posiadania pismenego upoważnienia.

wtorek, 27 październik 2015 11:50

Telefony alarmowe

POLICJA tel. 997

STRAŻ POŻARNA tel. 998

POGOTOWIE RATUNKOWE tel. 999 lub 112

STRAŻ MIEJSKA tel. 986

POGOTOWIE ENERGETYCZNE tel. 991

POGOTOWIE GAZOWE tel. 992

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE tel. 993

POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE tel. 994

POGOTOWIE WINDOWE 601 515 812

Dyżurny Komendy Miejskiej Policji: tel.: (032) 771 52 00 tel.: 997 tel. kom.: 112

wtorek, 27 październik 2015 11:50

Pogotowie awaryjne

Informujemy, iż Pogotowie Awaryjne przyjmuje zgłoszenia wszelkich awarii wyłącznie po godzinach pracy ADM Chorzów Sp. z o.o. pod numerem telefonu:

604 718 165

W dni wolne od pracy zgłoszenia przyjmowane są całodobowo.

Awarie w godzinach pracy ADM Chorzów Sp. z o.o., prosimy zgłaszać:

  • pod numerami telefonów: 32 346 02 65, 32 241 74 50, 32 348 33 77
  • mailowo pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
wtorek, 27 październik 2015 10:13

SKUTECZNOŚĆ I SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA

W ramach efektywnego działania, szybko i skutecznie reagujemy na potrzeby naszych Klientów. Zapewniamy bieżącą i nieprzerwaną obsługę techniczną nieruchomości poprzez zapewnienie zabezpieczenia awarii oraz usuwania ich skutków na nieruchomości wspólnej. Dzięki doświadczeniu, wiemy jak działać, by spełniać Państwa oczekiwania. Jesteśmy do Państwa dyzpozycji całodobowo, po godzinac pracy naszej firmy, dyzur pełni Pogotowie Awaryjne.

Poza techniczną obsługą budynków, zapewniamy także efektywność i natychmiastowość działań w zakresie obsługi eksploatacyjnej, prawnej czy finansowej.

 

 

W celu ułatwienia kontaktu i usprawnienia obsługi Wspólnot Mieszkaniowych, pracownikom Działu Organizacji i Rozwoju przydzielono konkretne nieruchomości. To do nich możecie Państwo zwrócić się w każdej sprawie związanej z Waszą nieruchomością. Dzięki dynamicznemu czasowi pracy, służą pomocą w dogodnych dla Państwa godzinach. Opiekunowie Wspólnot stale kontrolują budynki będące pod ich nadzorem, w ramach systematycznego monitoringu oraz dyżurów. Doskonale znają zasoby będące pod ich opieką, są w stałym kontakcie z mieszkańcami, przez co na bieżąco rozwiązują wszelkie problematyczne kwestie.

Nasi Opiekunowie Wspólnot to:

Katarzyna Gold
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / 693 667-676

Karol Chamera
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / 885-667-272

Donata Świtała
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / 663-607-575

Krystyna Beiner-Madejak
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Justyna Witkowska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / 603-667-373

Dawid Jans
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / 724-556-565

Joanna Popielarczyk
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / 663-667-474

Nadzór nad pracą opiekunów sprawuje
Aleksandra Juszczyk
kierownik Działu Organizacji i Rozwoju
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
661 987 878

 

wtorek, 27 październik 2015 08:07

NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Co oznacza nowoczesne zarządzanie nieruchomościami?

Nowoczesne zarządzanie nieruchomości opiera się w dużej mierze na wykorzystywaniu najnowszych technologii. To właśnie dzięki nim możemy wychodzić naprzeciw potrzebom naszych Klientów i spełniać ich oczekiwania. Rozwiązania informatyczne, które proponujemy naszym Klientom dają obopólną korzyść – my działamy bardziej ekologicznie i ekonomicznie, natomiast Wspólnoty Mieszkaniowe zyskują natychmiastowy i bezproblemowy kontakt oraz kontrolę nad działalnością administratora. Dzięki otwartości na nowe technologię, rozwijamy się i poszerzamy naszą ofertę.

ADM Chorzów jako nowoczesny zarządca nieruchomości proponuje swoim Klinetom  elektroniczny system obsługi  klienta czyli E –kartotekę. Za jego pośrednictwem mieszkańcy mogą kontrolować bieżącą sytuację finansową swojego lokalu – zapewnia on m.in podgląd zobowiązań oraz dokonywanych wpłat, ale nie tylko. Od niedawna właściciele mogą wprowadzać do sytemu stany liczników wody. To kolejna zaleta korzystania z tzw. „elektronicznej kartoteki”. Serwis stanowi świetne źródło komunikacji i przekazywania wiadomości. Niedawno została wprowadzona nowa aktualizacja e-kartoteki, dostępna  także na smartphonach. Ponadto w najbliższym czasie planujemy rozszerzyć zakres usług o zamieszczanie ważnych informacji i aktualności dot. danej WM. Aktywację do systemu można zgłosić mailowo (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), bądź osobiście w sekretariacie ADM Chorzów Sp. z o.o. w celu wygenerowania loginu i hasła. Po otrzymaniu tych danych, można swobodnie korzystać z systemu, klikając na stronie www zakładkę e-kartoteka, a następnie logując się. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do korzystania z usług, które oferuje nam e-kartoteka. Rozwiązanie to jest połączeniem zarówno funkcjonalności jaki i użyteczności. Teraz każdy, siedząc w domu, może w komfortowy i szybki sposób zasięgnąć informacji nt. spraw mieszkaniowych.

Zarządzając nowocześnie dajemy naszych Klientom możliwość otrzymywania wszelkich dokumentów elektronicznie, zamiast tradycyjną pocztą. To wygodne i łatwe, a dla nas oszczędne rozwiązanie. Ponadto dzięki elektronicznemu systemowi powiadomień SMS, możemy błyskawicznie poinformować naszych Klientów o wszelkich awariach czy istotnych dla danej Wspólnoty wydarzenia.

W ramach nowoczesnego zarządzania uruchomliśmy stronę na portalu społecznościowym Facebook. Systematycznie publikujemy posty i zdjecia dot. budynków, którymi zarządzamy, a ponadto informujemy o efektach naszej pracy. Za pośrednictwem facebook'a chcemy przybliżyć  naszą działalność i realizowane przez nas zadania. Rozwiązanie to jest sporym udogodnieniem, ale także świtnym kanałem komunikacji.

W naszej - nowoczesnej działalności stawiamy sobie wysokie wymagania. Jesteśmy ambitni i kreatywni., dlatego też proponujemy naszym Klientom dodatkowe usługi, a mianowicie - wynegocjowaliśmy bardzo korzystne warunki na dostawę energii elektrycznej. Usługa będzie dostępna od przyszłego roku wyłącznie dla naszych klientów (właściciele mieszkań w budynkach zarządzanych przez ADM Chorzów Sp. z o.o.). Pierwsze 1000 osób będzie mogło skorzystać z promocji tańszej dostawy prądu. Już wkrótce ruszamy pełną parą.

 
 

 

wtorek, 27 październik 2015 08:06

DODATKOWE USŁUGI DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Czy wiesz, że....
już niebawem (styczeń 2016 r.) możesz skorzystać z dodatkowych usług oferowanych przez ADM Chorzów Sp. z o.o. Wynegocjowaliśmy korzystne warunki na dostawę energii elektrycznej. Stawka, którą proponujemy z to 307,5 zł brutto (poprzednia 336 zł brutto). Obecnie negocjowane są warunki rozliczania. Planowane jest rozliczenie energii z rzeczywistego zużycia co 2 miesiące, a nie jak dotychczas z prognozy. Tylko nasi Klienci będą mogli również skorzystać z preferencyjnych cen w swoich mieszkaniach. Indywidualne umowy będzie można podpisać w naszej siedzibie od przyszłego roku.
W razie zainteresowania prosimy o kontakt pod numerem telefonu:
601 066 260.

czwartek, 20 sierpień 2015 10:54

ELEKTRONICZNY DOSTĘP DO KONT

Elektroniczny dostęp do kont to jeden z elementów nowoczesnego zarządzania nieruchomością. Rozwiązanie to jest połączeniem zarówno funkcjonalności jaki i użyteczności. Teraz każdy, siedząc w domu, może w komfortowy i szybki sposób zasięgnąć informacji nt. spraw mieszkaniowych.

Czym jest e-kartoteka i dlaczego warto z niej korzystać?

E-kartotekę, czyli Internetowy Serwis Obsługi Klienta uruchomiliśmy z myślą o naszych klientach. Za jego pośrednictwem mieszkańcy mogą kontrolować bieżącą sytuację finansową swojego lokalu – zapewnia on m.in podgląd zobowiązań oraz dokonywanych wpłat, ale nie tylko. Od niedawna właściciele mogą wprowadzać do sytemu stany liczników wody. To kolejna zaleta korzystania z tzw. „elektronicznej kartoteki”. Serwis stanowi świetne źródło komunikacji i przekazywania wiadomości. Już wkrótce wprowadzona zostanie nowa aktualizacja e-kartoteki, która dostępna będzie także na smartphonach. Ponadto w najbliższym czasie planujemy rozszerzyć zakres usług o zamieszczanie ważnych informacji i aktualności dot. danej WM. Aktywację do systemu można zgłosić mailowo (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), bądź osobiście w sekretariacie ADM Chorzów Sp. z o.o. w celu wygenerowania konta wraz z identyfikatorem i hasłem. Po otrzymaniu tych danych, możemy bez przeszkód korzystać z serwisu klikając na stronie internetowej zakładkę „E-kartoteka”. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do korzystania z usług, które oferuje nam e-kartoteka. Polecamy serdecznie!

czwartek, 20 sierpień 2015 10:53

NEGOCJOWANIE UMÓW Z WYKONAWCAMI

Przede wszystkim mamy sprawdzoną grupę wykonawców różnych usług z którymi współpracujemy. Dzięki temu bezproblemowo negocjujemy i otrzymujemy korzystne warunki cenowe oraz gwarancję, że każda praca będzie wykonana dobrze. Spora liczba Wspólnot, jakimi zarządzamy to nie tylko duże możliwości negocjacyjne ale także więcej obowiązków, co powoduje, że  nie wybieramy  firm sezonowo i nie dobieramy podwykonawców z przypadku. W zakresie obsługi technicznej mamy na celu zapewnić najkorzystniejsze i najbardziej optymalne warunki umów dla naszych Klientów, ale także nadzór ich wykonania w zakresie:

- kontroli technicznej i okresowych przeglądów nieruchomości,

- oceny stanu technicznego oraz oszacowania wartości niezbędnych działań inwestycyjnych (remontowych i modernizacyjnych),

- bieżących napraw i konserwacji nieruchomości wspólnej, a w szczególności dokonywania napraw budynku i jego pomieszczeń wspólnych oraz urządzeń technicznych i instalacji umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia, gazu, domofonu, zbiorczej anteny telewizyjnej, śmietnika  i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej

 

 

 

Strona 1 z 3ADM Chorzów

41-500 Chorzów
41-500 Chorzów
ul. Chopina 10/2
ul. Chopina 10/2
NIP
NIP 627-27-41-280
REGON
REGON 36132762600000
KRS
KRS 0000554435

Telefony

323460265
32 3460265
322417450
32 2417450
322417454
32 2417454

Godz. urzędowania

Poniedziałek        7:00 15:00
Poniedziałek 7:00 - 15:00
Wtorek 10:00 15:00
Wtorek 10:00 - 15:00
Środa 7:00 15:00
Środa 7:00 - 15:00
Czwartek 10:00 17:00
Czwartek 10:00 - 17:00
Piątek 7:00 13:00
Piątek 7:00 - 13:00