adm

adm

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28.03.2024 roku (czwartek) siedziba ADM Chorzów Sp. z o.o. będzie czynna do godziny 15:00.

W dniu 29.03.2024 (piątek) siedziba ADM Chorzów Sp. z o.o. będzie  nieczynna.

W tym czasie działać będzie pogotowie awaryjne pod numerem telefonu 604-718-165.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Informujemy, że pozyskujemy oferty na remont przejazdu oraz strefy wejściowej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Powstańców 12 w Chorzowie. Zainteresowane firmy prosimy o składanie kosztorysu ofertowego zgodnego z przedmiarem w opisanej i zamkniętej kopercie w sekretariacie ADM Chorzów przy ul. Chopina 10/2  w Chorzowie do 26.03.2023  do godziny 14:00. Do oferty prosimy o załączenie referencji oraz wypisanego kwestionariusza ofertowego.

Dokumenty do pobrania:

- przedmiar w pliku pdf

- kosztorys ślepy w pliku ath

- projekt budowlany z listopada 2023r. w pliku pdf

- opinia MKZ w pliku pdf

- kwestionariusz ofertowy w pliku pdf

- wzór umowy w pliku pdf.

Prosimy o złożenie oferty wraz z kwestionariuszem ofertowym na wykonanie modernizacji instalacji c.o. dla budynku WM Wolności 140-142.

W załączeniu:

- projekt wraz z rysunkami

- kosztorys ślepy

- kwestionariusz ofertowy

- wzór umowy

Termin składania ofert 21.02.2024

Informujemy, że pozyskujemy oferty na wykonanie projektu wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej wyciągowej w budynku wielorodzinnym przy ul. 3 Maja 103 w Chorzowie. Oferta powinna obejmować dostawę i montaż wentylacji na podstawie wykonanego projektu wraz z koniecznymi robotami budowlanymi i elektrycznymi.

Budynek jest 5 klatkowy, 7 kondygnacyjny (piwnica, 5 kondygnacji mieszkalnych i poddasze w części mieszkalnej). Wentylacja w poszczególnych mieszkaniach z kuchni i pomieszczeń sanitarno-higienicznych. Kanały zbiorcze prowadzone istniejącymi kanałami dymowymi (po dwa kanały 50x50 cm na klatkę schodową). Rozprowadzenie wentylacji w mieszkaniach pod sufitami z wygłuszeniem i obudową z płyt GK. Wentylatory wyciągowe zamontowane na poddaszu nieużytkowym.

Proponowany termin wykonania :

- do końca I kwartału 2024r. część projektowa

- do końca II kwartału 2024r. montaż systemu wentylacji

Zainteresowane firmy prosimy o składanie ofert w zamkniętej kopercie w sekretariacie ADM Chorzów przy ul. Chopina 10/2 w Chorzowie do 15.02.2024r. do godziny 14:30. Do oferty prosimy o załączenie referencji oraz wypisanego kwestionariusza ofertowego. Dokumenty do pobrania:

- inwentaryzacja kominiarska w pliku pdf,

- kwestionariusz ofertowy w pliku pdf.

piątek, 05 styczeń 2024 07:46

Zmiana opłaty za wywóz śmieci

ADM Chorzów Sp. z o.o uprzejmie informuje, że Rada Miasta Chorzów podjęła uchwałę Nr LXVI/1027/2023 z dnia 17.08.2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr  LVIII/937/2023 z dnia 02.02.2023 r. dot. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz określenia stawek opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym od dnia 01.01.2024 r. miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny ulegnie zmianie na 33,90 zł od osoby. Nowy wymiar opłat za mieszkanie widoczny będzie w e-kartotece.

piątek, 29 grudzień 2023 10:04

zamknięcie firmy w dniu 02 stycznia 2024

Uprzejmie informujemy, że 2 stycznia 2024 roku siedziba ADM Chorzów Sp. z o.o. będzie zamknięta. W razie awarii można dzwonić pod numer telefonu pogotowia awaryjnego: 604-718-165.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Telefony : 323460265 | 322417450 | 322417454

ADM Chorzów

41-500 Chorzów
41-500 Chorzów
ul. Chopina 10/2
ul. Chopina 10/2
NIP
NIP 627-27-41-280
REGON
REGON 36132762600000
KRS
KRS 0000554435

Godz. urzędowania

Poniedziałek        7:00 15:00
Poniedziałek 7:00 - 15:00
Wtorek 10:00 15:00
Wtorek 10:00 - 15:00
Środa 7:00 15:00
Środa 7:00 - 15:00
Czwartek 10:00 17:00
Czwartek 10:00 - 17:00
Piątek 7:00 13:00
Piątek 7:00 - 13:00